Disclaimer

1. Gebruik van de website

Het gebruik van de website www.bvw-logistics.nl (hierna “de website” genoemd) is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door de website te bezoeken en te gebruiken, stemt u in met deze voorwaarden en beperkingen.

2. Informatie en inhoud

De informatie en inhoud op de website zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat de informatie accuraat en actueel is, kunnen we geen garanties geven met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.

3. Geen aansprakelijkheid

BVW Logistics en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies die voortvloeit uit het gebruik van de website of de informatie en inhoud daarop. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade.

4. Externe links

De website kan links bevatten naar externe websites of bronnen van derden. BVW Logistics is niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid of beschikbaarheid van deze externe links. Het bezoeken van externe links is op eigen risico.

5. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de inhoud ervan zijn eigendom van BVW Logistics of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, reproduceren, verspreiden, wijzigen of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BVW Logistics.

6. Wijzigingen

BVW Logistics behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website en deze disclaimer op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

7. Toepasselijk recht

Deze disclaimer wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van [het relevante rechtsgebied]. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze disclaimer worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van [het relevante rechtsgebied].

Kiest u voor BVW, dan kiest u voor

9

Ervaren chauffeurs

9

Altijd maatwerk

9

Snelle levertijden

9

Logistieke oplossingen

9

Afspraak = afspraak

9

Transport door heel Europa

9

Veiligheid

9

Kwaliteit!

× Hoe kunnen wij u helpen?